Tidarfelagi.com

እዚሁ አዳራሽ ውስጥ

እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ጠቅላይ ሚንስትር መለስ የአገር ባህል ልብስ ለብሰው በአንጋፋው ሱዳናዊ ዘፋኝ መሃመድ ዋርዲ ዘፈን ከመላው ህዝብ ጋር ጨፈሩ። እዚሁ አዳራሽ ውስጥ…የትግል አጋራቸው የአገር መከላከያ ሰራዊትኢታማዦር ሹም ሳእረ መኮነን አስከሬን በእንባ ተሸኘ። እዚሁ አዳራሽ ውስጥ …እነኦነግና ግንቦት ሰባት አገር አፍራሽ ተብለው ህዝብ በጭብጨባ ውግዘቱን ደገፈ። እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ኦነግም ግንቦት ሰባትም ቁመው አገር አዳሽ ተብለው ተጨበጨበላቸው። እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ከቀመር ዮሱፍ እስከአጫሉ ሚኒሊክ ህዝብ ጨፍጫፊ ሂትለር ነው አሉን። እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ቴዲ አፍሮ ሚኒሊክ ጥቁር ሰው ከጨፍጫፊ አዳነን ብሎ አወደሰ።

እዚሁ አዳራሽ ውስጥ አገራችን አድጋ ወደኢንዳስትሪው አለም እየገሰገሰች ነው ተብሎ ትልቅ ባዛርና የንግድ ኤግዚቪሽን ተደረገ። እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ተርበናልና እርዱን የሚል ጥሪ ተደረገ። እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ታረቅን ተብሎ እንባ ተራጨን …እዚሁ አዳራሽ ውስጥ እርስ በእርስ ተጫረስን ብለን አለቀስን! እዚሁ አዳራሽ ውስጥ …ኦርቶዶክስ እና ጴንጤ ሙስሊምና ካቶሊክ በየፊናቸው ፈጣሪያቸውን አመለኩ ምድሪቱ የተቀደሰች የፈጣሪ ግዛት ናት አሉ። ….እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ቢዮንሴ ከነኢሉምናቲ ተጠርታሪነቷ እርቃኗን ፈነጨችበት። …እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ቀጠናውን የሚያምሰው የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አይንህን ላፈር ተባለ። …እዚሁ አዳራሽ ያው ኢሳያስ የክብር ካባውን ለብሶ ‹‹ኢሱ ኢሱ ›› እየተባለ ተሞገሰ ተከበረ። ….እዚሁ አዳራሽ ውስጥ …ኢሃዴግ ሌባ አይወድም ተባለ። እዚሁ አዳራሽ ኢሃዴግ ሌባ ተባለ !

ይሄ ሁሉ ልዩነት በህይዎት የመኖር ምልክት ነበር። …በሃሳብ የመለያየት ጤናማ ሂደት ነበር። …ዛሬ ግን አስከፊው እውነት ጋር ተፋጠናል! ከነልዩነታችን ፣ ከነአመለካከትና እምነታችን ከነዘር እድሜና ቋንቋችን አንድ ላይ በአንድነት የመኖር ወይም ያለመኖር ጥያቄ ጋር ተፋጠናል። ….እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ሁላችንም የጋራ ጠላታችን ሰለባ ከሆንን ካለልዩነት ልንተኛ ብዙ አልጋዎች ተዘጋጅተውልናል !((((ለፍስሃ በደስታ ተቃቅፈን ወደገባንበት አዳራሽ ብቻችንን በቃሬዛ እንዳንገባ )))) ያለን አማራጭ አንድና አንድ ነው። …ያንን የፍስሃ ጊዜ ዳግም እናይ ዘንድ …ራሳችንን ብሎም ቤተሰብ ጎረቤትና መላውን ህዝብ ከዚህ ክፉ ወረረሽኝ መጠበቅ!! እንራራቅ ፣እጃችንን ካለመሰልቸት በሳሙና እንታጠብ ፣ ቸልተኛ አንሁን … ጊዜውን እንመልከት ከጊዜው ጋር እንቀየር!!እና ተስፋ እናድርግ !

5 Comments

 • eyobkelbessa@gmail.com'
  Eyob kelbessa commented on April 29, 2021 Reply

  ነብዩ፡እንዲህም፡አለ፦እርቅ፡ሰላም፡ፍቅር፡ኢትዮ፡ማዲባ።

 • eyobkelbessa@gmail.com'
  Eyob kelbessa commented on April 29, 2021 Reply

  ብርሃናማ፡ንጋት

 • eyobkelbessa@gmail.com'
  Eyob kelbessa commented on April 29, 2021 Reply

  ብልፅግና፡እንዲናት፡ኢትዮ፡ኤርትራ

 • eyobkelbessa@gmail.com'
  Eyob kelbessa commented on April 29, 2021 Reply

  አዲስቷን ፡ኢትጵያ፡ነብያ፡east.Africa

 • tinishua2012@gmail.com'
  ንቃ ጠርጥር commented on May 2, 2021 Reply

  አሌክስ Covid is A Scam,
  A laboratory disease, ካልተመረመርክ አትታመም ፣ ካልከተቡህ አትሞትም።

አስተያየትዎን እዚህ ይስጡ

የኢሜል አድራሻዎ አይወጣም

Loading...